Stop – Sense – Respond

Om nieuwe perspectieven te gaan ontdekken is het belangrijk om beter stil te staan bij wat er speelt en wat zich aandient. Je ontwikkelt een grotere sensitiviteit en kunt met meer wijsheid een rol spelen in de ontwikkeling van de organisatie, teams en mensen als je regelmatig stilstaat bij de diepere lagen van wat er gebeurt.

Hiervoor heb ik de Stop – Sense – Respond methode ontwikkeld: een gestructureerde exercitie om meer gewaarzijn te ontwikkelen en hier verfijndere acties op te baseren. Een bewuste leider is bovendien een betrouwbare leider.

De Stop – Sense – Respond aanpak ontlokt meer intrinsiek inzicht en intelligentie aan jou, je team, de situatie en het proces.

De Stop – Sense – Respond sheets

Hoe werkt het?

  1. Druk een stapeltje Stop – Sense – Adapt sheets af. Hier ga je regelmatig op opschrijven wat je waarneemt, wilt veranderen en te doen hebt.
  2. Druk de sheet met triggervragen af. Deze gebruik je steeds om je bewust te worden van wat er gebeurt, jouw handelen en het proces.
  3. Je kiest op gevoel of met behulp van een regelmatige reminder momenten waarop je wat je doet stopt, gaat sensen, observeren en opschrijven wat je ziet.
  4. Op gezette tijden evalueer je (met je ingevulde sheets erbij) wat je hebt ervaren en gezien, hoe jouw interventies hebben bijgedragen aan verbetering (of niet) en hoe de mensen en het proces hebben gereageerd op jouw grotere inzicht en handelen vanuit groter (maar ook subtieler!) gewaarzijn.

    Je kunt deze exercitie solo doorlopen of een afspraak met mij maken als space holder voor jouw proces, als stok achter de deur en als sparring partner om te ontdekken wat voor patronen er ontstaan, wat meer of minder aandacht verdient en wat er van je gevraagd wordt.

DOWNLOAD hier de sheets:
Stop – Sense – Respond sheet
Stop – Sense – Respond triggervragen sheet

CONTACT: